top of page
Personalen framför arbetsbilarna

Vi utför besiktning av eldstäder och OVK-besiktning, samt sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Båstads kommun.

bottom of page