top of page

GDPR-dataskyddsförordningen

Så Här hanterar vi dina personuppgifter

Kundregister I vårt kundregister finns uppgifter om vem som är ägare till i princip alla fastigheter i Båstads kommun samt övriga privatpersoner och företag som vi fakturerat för arbete. Vi har namn, adress, eventuell permanentadress samt mobilnummer och mailadress om dessa är kända av oss. Uppgifterna finns både i pappersform och digitalt. De uppgifter vi sparar är de vi behöver för att kunna komma i kontakt med rätt person för att kunna utföra det arbete vi har på uppdrag av Båstads kommun. Det samma gäller för besiktning och rensning av ventilation.
Arbetskort Till varje fastighet med en eller flera eldstäder finns ett arbetskort. Detta används vid avisering, fakturering och arbete på plats på aktuell fastighet. På kortet finns namn på aktuell ägare/boende på fastigheten och alla telefonnummer som antingen ägaren själv uppgett eller som går att hitta på offentliga adresssajter på nätet. I vissa fall finns det anteckningar om önskemål från kunden angående när det passar bäst med besök av sotaren eller kontaktuppgifter till anhörig eller annan som vi fått i uppgift att kontakta vid besök på fastigheten. Det kan också finnas uppgifter om datum för senaste ägarbytet och så går det att utläsa om det är en permanent- eller fritidsbostad. De uppgifter som finns här används för att aviseringen av arbete ska hamna rätt och för att den som utför arbete på fastigheten ska ha den information som krävs för att göra det på bästa sätt.
Fastighetsregistret Vi har tillgång till ett utdrag ur fastighetsregistret med uppgifter om fastighetsbeteckning, gatuadress, alla registrerade ägare och deras folkbokföringsadress och personnummer, på fastigheter i Båstads kommun. Detta utdrag används separat och är inte sammankopplat med våra kundregister.
Protokoll I princip skrivs alltid ett protokoll efter utfört arbete på en fastighet. På detta finns namn och adress till ägare/hyresgäst samt vårt kundnummer på fastigheten. Protokollen arkiveras i pappersform och finns kvar även om fastigheten byter ägare eller om eldstäderna tas bort.
Kontakt Om du vill veta mer exakt vilka personuppgifter vi har om dig eller vill att någon uppgift ska ändras är du varmt välkommen att kontakta oss!
0431-708 43
info@bastadsot.com
 
bottom of page